Heilmagnetisme


Heilmagnetisme is al zo oud als de mensheid zelf.
Tot op de dag van vandaag hebben hier veel mensen baat bij.
Deze therapie gaat –kort gezegd- uit van het volgende principe:
de magnetiseur draagt zijn magnetische kracht over op de patiënt
en helpt zo de verstoor- de energieverdeling in evenwicht te brengen en te herstellen.

Heilmagnetisme is een waardevol specialisme omdat in mijn
behandeling de evenwichtige energieverdeling een belangrijke plaats
inneemt.