Heilmagnetisme

Heilmagnetisme is al zo oud als de mensheid zelf. Tot op de dag van
vandaag hebben hier veel mensen baat bij. Deze therapie gaat –
kort gezegd- uit van het volgende principe: de magnetiseur draagt
zijn magnetische kracht over op de patiënt en helpt zo de verstoor-
de energieverdeling in evenwicht te brengen en te herstellen.

Heilmagnetisme is een waardevol specialisme omdat in mijn
behandeling de evenwichtige energieverdeling een belangrijke plaats
inneemt.